Thecla Kroese-Looman
Praktijk voor persoonlijke
en professionele begeleiding

 

 

Activiteiten

Ervaringen waarover mijn cliënten meer inzicht en bewustwording willen verkrijgen zijn o.a.:

 • eenzaamheid, frustratie, teleurstelling
 • blijvende vermoeidheid, gejaagdheid, onrust
 • waarnemen van, en omgaan met angst, pijn, onzekerheid, verdriet
 • macht en machteloosheid
 • onder ogen willen zien van boosheid, wrok en haatgevoelens
 • verlangen ervaren en het niet krijgen
 • willen en het lukt niet
 • het je willen leren uiten bij het ervaren van barrières
 • het gevoel geleefd te worden, ver verwijderd van je essentie
 • het vinden van balans in werk en privé-leven
 • inzicht in- en het ervaren van gezinsdynamieken
 • onderzoeken van talenten en kwaliteiten
 • onderzoeken van chronische klachten, verslavingen
 • eigen verantwoordelijkheid hernemen, je kracht ervaren
 • ten volle inzetten van je persoonlijke en professionele mogelijkheden

Ervaringen raken verschillende levensgebieden:

 • gezin, relaties, huwelijk
 • werkrelaties
 • zingeving

En hierheen keer ik terug,
zoals de lijn naar het uitgangspunt,
het vuur naar de zon
de beek naar de zee

Busenello